• Dieudonné Lefèvrestraat 250, 1020 Région de Bruxelles-Capitale, Belgique
  • Lun-Sam: 10h00 - 17h00
  • Dimanche: fermé
Search

DEFINITIE VAN DE ONDERDELEN

Tussen de AYKATAPIS Company,
Rue Dieudonné Lefèvre 250,, Brussel
ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister van Brussel,
onder het btw-nummer BE 0887.732.617,
hiervoor naar behoren gemachtigd.
Het bedrijf kan per e-mail worden bereikt door op het contactformulier te klikken dat toegankelijk is via de startpagina van de site.
Hierna de “Verkoper” of het “Bedrijf”.
Ten eerste,
En de natuurlijke of rechtspersoon die de producten of diensten van het bedrijf koopt,
Hierna “de koper” of “de klant”
Anderzijds,

PREAMBULE

De Verkoper is een uitgever van producten en diensten die via zijn website (https://www.aykatapis.be) op de markt worden gebracht. De lijst en beschrijving van de goederen en diensten die door het Bedrijf worden aangeboden, kunnen worden geraadpleegd op de bovengenoemde site en op de verkooppagina’s.

ARTIKEL 1: DOEL

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van de online verkoop van Producten en Diensten aangeboden door de Verkoper.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE BEPALINGEN

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle verkopen van Producten of Diensten via de website van het Bedrijf en vormen een integraal onderdeel van het Contract tussen de Koper en de Verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op zijn website te publiceren. De dan geldende AV zijn die welke gelden op de datum van betaling (of de eerste betaling in geval van meerdere betalingen) van de bestelling. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap op het volgende adres: https://www.aykatapis.be/legal. Het bedrijf zorgt er ook voor dat hun acceptatie duidelijk en onvoorwaardelijk is op het moment van aankoop. De Klant verklaart al deze Algemene Verkoopvoorwaarden, en indien van toepassing de Bijzondere Verkoopvoorwaarden met betrekking tot een product of een dienst, gelezen te hebben en deze zonder beperking of voorbehoud te aanvaarden. De Klant erkent het advies en de informatie te hebben ontvangen die nodig zijn om het aanbod aan zijn behoeften te laten beantwoorden. De Klant verklaart in staat te zijn rechtsgeldig te contracteren volgens de Franse wet of rechtsgeldig de natuurlijke of rechtspersoon voor wie hij zich inzet te vertegenwoordigen. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormt de informatie die door het bedrijf is geregistreerd het bewijs van alle transacties.

ARTIKEL 3

Na ontvangst van de onderdelen geven wij de klant een nominatief ontvangstbewijs. De klant aanvaardt de voorwaarden
algemeen weergegeven in de winkel door ons de onderdelen ervan toe te vertrouwen. Levering geschiedt op vertoon van de kassabon.

ARTIKEL 4

De onderdelen worden met uiterste zorg gereviseerd. We wijzen echter alle verantwoordelijkheden af
voor schade als gevolg van de fabricage van stoffen en in het bijzonder voor schade als gevolg van reacties
van onze vlekverwijderaars, de corrosieve werking van zweet, licht of vochtigheid, en ook voor
sommige opnieuw geverfde stoffen, enz.

ARTIKEL 5

Wij kunnen geen garantie geven met betrekking tot krimp, rek of vervorming van
sommige stoffen.

ARTIKEL 6

Onderdelen die niet binnen 3 maanden worden teruggenomen, worden als ons eigendom beschouwd. 1 maand
na uw aanbetaling tot 3 maanden wordt de kleding geacht in bewaring te zijn gesteld tegen een vergoeding in onze
opslagplaats. We hebben daarom 2 werkdagen om de TAPIJTEN te repatriëren naar jouw AYKA winkel.

ARTIKEL 7

In geval van beschadiging, verlies, diefstal, vernieling door brand, enz., zal het bedrag van de vergoeding niet
kan meer dan 4X de prijs van het schoonmaken zijn. Echter, bij het deponeren van het TAPIJT wanneer de klant heeft gemaakt
een waardeaangifte die groter is dan die in het terugbetalingsschema, het is de laatste die zal worden
op bewijs in aanmerking genomen.

ARTIKEL 8

Om geldig te zijn, moeten klachten worden ingediend op het moment van ophalen bij ons of binnen 3
dagen na de levering aan huis.

ARTIKEL 9

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af in het geval dat het verplichte label dat het materiaal of de materialen vermeldt
van het TAPIJT ontbreekt.

ARTIKEL 10

Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij ontvangst van de CARPETS Na akkoord met de directie,
sommige facturen kunnen worden betaald door facturering aan het einde van de maand, in dit geval is de factuur betaalbaar via overschrijving
bank na ontvangst van de maandafrekening. Er wordt een forfaitair bedrag van 25 € per maand vertraging aangerekend
elk bedrag onbetaald binnen 30 dagen na factuurdatum. AYKA behoudt zich het recht voor om een levering te blokkeren
als het klantenaccount niet voldoende is gecrediteerd.

ARTIKEL 11

TAPIJT waarvan de waarde groter is dan € 1000 => Voorkom verwijdering. (Deze tapijten worden behandeld met)
onze verzekering)

ARTIKEL 12

Het verdwijnen van taken is niet gegarandeerd.

ARTIKEL 13

Controleer de wasomstandigheden van uw tapijt: Omdat we behandelen met water.

ARTIKEL 14

We zullen ons een keer aanbieden voor levering, de volgende wordt gefactureerd.

ARTIKEL 15

Pak de verpakking binnen 24 uur uit.

ARTIKEL 16

Niet tevreden met wassen, neem binnen 24 uur contact met ons op. voor een tweede “gratis” wasbeurt.